پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

google مهندسان گوگل گوگل گوگل پلاس

وقتی گوگل از سوی خودش مسخره میشود !!

 وقتی گوگل از سوی خودش مسخره میشود !! - گوگل مسخره یکی از مهندسان گوگل با تمسخر ایده راه اندازی گوگل پلاس، این اقدام را ایده ای رقت انگیز دانست که بسیار دیر اجرا شده...