چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

5 داستان جذاب و آموزنده

۵ داستان جذاب و آموزنده

  پنج داستان کوتاه و جذاب، خواندنی و آموزنده  از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چه بنا کردی؟ گفت : ۱- دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم ۲- دانستم که خدا مرا...