یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

22 بهمن سال 94

اتفاق جنجالی که در ۲۲ بهمن اتفاق افتاد

اتفاق جنجالی که در 22 بهمن اتفاق افتاد عکس‌هایی از بازسازی چهره تفنگداران آمریکایی در راهپیمایی مردم قم، واکنش‌هایی در پی داشته است. با «احمد شیرزاد»، گفت‌وگو...