شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

10 اصل مهمی هر زن و مردی که باید در زندگی زناشویی بدانند !

میراندا کر و پسرش/عکس

به گزارش زیرمیزی;میراندا کر اکثر اوقات  سوار بر جت در حال سفر به دور دنیا برای راه رفتن روی کت واک یا انداختن عکس به عنوان مدل است  و کم تر زمانی پیش می اید که عکسی از...