چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

گیتار در عمل جراحی

0000

عمل جراحی با نواختن گیتار!

عمل جراحی با نواختن گیتار! تصویری که می‌بینید نواختن گیتار حین یک عمل جراحی مغز در چین را نشان می دهد. عمل جراحی با نواختن گیتار! گرداوری:ایران...