جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
  • #
  • #

گنبد سلطانیه شاهکار معماری اسلامی ایرانی و بلندترین گنبد آجری