جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
  • #
  • #

گل اول ترختور در دیدار بار پرسپولیس