یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

گفتگو با مرده ای که زنده شد

5163446_937

جزئیات زنده شدن مرده در سردخانه مراغه!

جزئیات زنده شدن مرده در سردخانه مراغه! شامگاه 30 تیر زنی هراسان با ورود به راهروی بیمارستان شهید بهشتی مراغه از پرستاران برای نجات همسرش کمک خواست. پرستاران کمی آن...