چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

کیهان

گاف کیهان در درج یک آگهی فوت

روزنامه کیهان در صفحه 4 روزنامه سه شنبه خود با درج یک آگهی ترحیم، ادبیات نوینی در تسلیت به بازماندگان را در تاریخ مطبوعات کشور ثبت کرد! در این آگهی ترحیم بازماندگان و...

ostad-eftekhari

حمله شدید کیهان به علیرضا افتخاری

 روزنامه کیهان نوشت: یکی از خوانندگان خوش‌صدا که شهرت خود را مدیون رسانه ملی است، به دلیل حمایت از یک مجرم امنیتی، هدف تشویق رسانه‌های ضد انقلاب قرار گرفت. این...