دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

کودک ارواح

watermarked-ee

کودکان واقعی ارواح/تصاویر

کودکی عجیبی به دنیا آمده است که هیچ خونی در بدنش جریان ندارد.و هم چنین دو مورد دیگر که بدون استخوان و پوست هستند.این کودکان در دنیا بسیار نادر بوده و کودکان ارواح لقب...