پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

کاهش استرس

n00017940-b

راه حل هایی جهت کاهش استرس در محیط کار

ایران استایل-محیط کار در انتخاب شغل، روحیه و کیفیت کار افراد موثر است. شرایط موجود در یک محیط کاری در بخشی توسط کارفرمایان و سایر همکاران و در بخش دیگر توسط خود افراد...