یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

کارگردان سینما درگذشت

sb48rtenk7jy0ovsim20

سعید کشن فلاح، کارگردان سینما درگذشت !!

سعید کشن فلاح، کارگردان سینما درگذشت !! سعید کشن فلاح، کارگردان تئاتر ساعتی پیش در بیمارستان شهید بهشتی همدان درگذشت. حال این کارگردان تئاتر در راه مسافرت از...