جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

چفیه

ظریف

عکس: امتناع ظریف از انداختن چفیه

سخنرانی دکتر ظریف در سازمان انرژی اتمی ایران با حاشیه ای جالب همراه بود، جلوی در ورودی سالن به هرکسی وارد میشد چفیه میدادند (1) آقای ظریف از در ورودی رد شد و چفیه نگرفت...