جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
  • #
  • #

چاك هيگل رسما وزير دفاع آمريكا شد

chak

چاك هيگل رسما وزير دفاع آمريكا شد

فرماندار سابق ایالت «نبراسکا» در نهایت پس از مواجهه با چالش‌های فراوان، موفق به کسب رأی اعتماد از سنا و جایگزین وزیر دفاع سابق این کشور شد....