سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

پیرزن 102 ساله روز تولدش را با پریدن چتر از ارتفاع جشن گرفت!