یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

پختن سوگی

fo3858

روش تهیه سوگی

روش تهیه سوگی سوگی نوعی کرپ است که با موادی مانند مواد ماکارونی پر می شود   سوگی نوعی کرپ است که با موادی مانند مواد ماکارونی پر می شود. اگر قصد تنوع در وعده...