یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

پارک کردن ماشين توسط زن

b0cc46811a01

زني که ديوارهای بيمارستان را خرد كرد!!

زني که ديوارهای بيمارستان را خرد كرد!! به گزارش ایران استایل، پليس پنسيلوانيا بيان داشت كه زني هنگام پارك ماشين خود در جاي پارك ماشين را با سرعت درون ديوار هاي...