پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

نشانه های دیابت نوع 2

diabete-type-2

عوارض تأخیر در درمان دیابت نوع ۲

عوارض تأخیر در درمان دیابت نوع 2 از عوارض دراز مدت و مرگ ومیرمرتبط با دیابت نوع2 می توان به طور قابل توجهی با شروع زود هنگام درمان یا افزایش درمان بموقع جلوگیری...