یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

نجات دادن نوزادی از زیر آوار توسط امداد گران ترک