پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

نام اصلی پرستو صالحی

lplq2a4umi86uj00qlj

پرستو صالحی نام اصلی خود را فاش کرد!

پرستو صالحی نام اصلی خود را فاش کرد! پرستو صالحی بازیگر کشورمان با انتشار عکس و متنی صفحه شخصی اش را بروز کرد. پرستو صالحی نام اصلی خود را فاش کرد! این بازیگر 39 ساله...