یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

نامه همسر سیدحسن خمینی به خاتمی

خاتمی

نامه همسر سیدحسن خمینی به خاتمی

نامه همسر سیدحسن خمینی به خاتمی خانم ندا موسوی بجنوردی در نامه ای به سید محمد خاتمی شأن و مقام وی را بالاتر از کرسی های چوبی مجلس ایران دانست. همسر سیدحسن خمینی...