پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

نابودی زمین در سال 2175 در برخورد با سیارک

images

نابودی زمین در سال ۲۱۷۵!!

نابودی زمین در سال 2175!! احتمال برخورد یک سیارک با زمین در سال 2175 باعث نگرانی دانشمندان و محققان شده است. نابودی زمین نام سیارک «۱۰۱۹۵۵ بن‌نو» این روزها بیشتر از هر...