دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

میزهای همه کاره ونواورانه دربالکن

میزهای بالکنی (8)

میزهای همه کاره ونواورانه دربالکن

با این میزهای همه کاره نواورانه می شود ساعتها دربالکن مشغول به کارشد وازهوای تازه ومنظره های زیبا استفاده کرد. این میزها قابل نصب دربالکن میباشد.   ...