شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

موی سفید داخل بینی

image_13950510579257

کندن موهای داخل بینی چه اشکال دارد؟

کندن موهای داخل بینی چه اشکال دارد؟ موهای بلند بینی ظاهر ناخوشایندی را ایجاد می‌کنند. به همین دلیل افراد گاهی موهای بینی را با قیچی کوتاه می‌کنند و یا آنها را می...