پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵
  • #
  • #

موزیلا

931224478342351742041341941951466214912252

گوگل موزیلا را پولدار می‌کند! + عکس

آن چه که در این گزارش مالی منتشر شده بیش از هرچیز دیگری خودنمایی و جلب توجه می کند کمپانی گوگل است و این طور به نظر می رسد که موزیلا مزد اعتمادهایش به کمپانی گوگل را...