یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

مهماني شبانه دردسر ساز شد

تجاوز (2)

مهماني شبانه دردسر ساز شد

چند شب گذشته دختر جواني به کلانتري 190 مجيديه مراجعه کرد و گفت: پسر جواني، خواهر و دوستانم را در خانه حبس کرده و قصد آزار و اذيت آنان را دارد. ماموران کلانتري با...