شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

معجزه زنده ماندن کودک بعد از فرورفتن قیچی در سرش