جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
  • #
  • #

مرگ عكاس به خاطر عكسبرداري از جاستين بيبر