سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

مرگ در اثر بازی با بازی با تفنگ