شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

مدرسه رفتن دانش آموزان با بیل مکانیکی