پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

محمدرضا شاه پهلوی و فرح در حال آبگوشت خوری