شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

متن گفتگو با عسل بدیعی در 15 سال پیش بعد از بازی در اولین فیلمش