شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

متن های فلسفی زیبا

fu9723

متن های زیبا و تاثیرگذار

متن های زیبا و تاثیرگذار ریشه های قالی را تا می کنیم تا سالم بماند... ولی ریشه ی زندگی یکدیگر را با تبر نامهربانی قطع می کنیم.. و اسمش را می گذاریم برخورد منطقی!!!! دل...