جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
  • #
  • #

متن دکلمه شروع سخنرانی برای ۲۲ بهمن ۹۱