یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

مانتو های پشت نویسی

4diknsgpnrq8qyqn9m4

مانتوهای پشت نویسی ناهنجاری این روزها!!

مانتوهای پشت نویسی ناهنجاری این روزها!+عکس موضوع ناهنجاری در پوشش منحصر در ضعف نظارت و مدیریت مسئولین فرهنگی نیست. چون دقیقاً نقطه قوت دشمن در ترویج فساد با نقطه ضعف...