پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

ماشین های بدون سرنشین گوگل

thCAITB062

صفحه جدید گوگل برای اثبات ادعایش +عکس

اصرار گوگل مبنی بر برتری ایمنی ماشین های بدون سرنشین خود، نسبت به ماشین های دیگر، به ایجاد صفحه ای ویژه انجامید تا با قراردادن گزارشاتی در وب، حرف خود را اثبات...