یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

ماست فروشی که میلیاردر شد

IMG15030663

میلیاردر شدن ماست فروش !

وی سال ۲۰۰۵ به این اندیشیده است که اگرچه ماست‌های آمریکا، عمدتا ماست میوه‌ای و ماست‌های شیرین و آغشته به شکر هستند، ماست واقعی همان ماستی است که در مناطقی مثل...