یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

لغو قانون عکس برداری توسط میشل اوباما