پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

لاغری با قرص مدفوع

795604005یطببببببببببببب

لاغری تنها با قرص مدفوع؟!!

لاغری تنها با قرص مدفوع؟!! در این مطالعه، ۱۸ بیمار انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی، گروهی از آنها تحت پیوند میکروبی مدفوع قرار گرفتند و به گروه دیگر پلاسبو (دارونما)...