پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵
  • #
  • #

قهرمانی در تنیس

6107a__Ping-Pong-Paddle-1934845

قهرمانی نیما عالمیان در تنیس روی میز

قهرمانی نیما عالمیان در تنیس روی میز نیما عالمیان با غلبه بر نوشاد قهرمان جام صلح و دوستی تنیس روی میز تهران شد . قهرمانی نیما عالمیان در تنیس روی میز نیما...