سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

قطع نخاع شدن دانش آموز بخاطر حركات کششی