سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

قطع قاعدگی

1371174935222419819886147233105100242142199

ورزش باعث قطع قاعدگی میشود! + عکس

آمنوره ورزشکاران زمانی رخ می دهد که یک خانم ورزشکار، دوره های ورزش شدید و طولانی را بر بدن خود تحمیل می کند. زنان ورزشکار امروزه بیشتر از قبل زنان بر این باورند که...