یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵
  • #
  • #

قبر صدام

بازدید از قبر صدام ممنوع شد

نیروهای امنیتی بە دستور وزارت کشور عراق ، از ورود طرفداران صدام بە داخل مقبرە جلوگیری می کنند و در ورودی آن را بستەاند. —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — ...

برای ورد به کانال ما کلیک کنید:@irstyles
Xبستن همه کادر ها
X بستن تبلیغات