یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

قاتل خلبان

2f71ubo19d2g0995c8vb

تصاویر قاتل خلبان بمب افکن سوخو روسی

تصاویر قاتل خلبان بمب افکن سوخو روسی تصویر خلبان اف شانزده ترکیه ای که قاتل خلبان بمب افکن سوخو است. تصاویر قاتل خلبان بمب افکن سوخو روسی   گرداوری:ایران...