شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

فرود اضطراری هواپیما به خاطر طوفان در کراچی