شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

فرود اضطراریبه خاطر طوفان در کراچی