چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

عکس هوایی تهران در سال ۱۳۶۰