شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

عکس هایی از قصرهای تهرانی

k5yuepd0mii7muoupdlx

عکس های زیبایی از قصرهای تهرانی

همه ساختمانهای شهر به یک قد‌و‌اندازه نیستند. بعضی ساختمان‌ها از دایره تعریف ساختمان خارج‌اند؛ قصرهایی که بین ساختما‌نهای شهر قد کشیده‌اند. این قصرها وصله‌هایی...