دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

عکس زنده به گور کردن غیرنظامیان در جنگ جهانی دوم