چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

عکس بهرام رادان با تيپ اسکي

gkhi83ia3rgz5u9jn2i5

عکس دیدنی از بهرام رادان با تيپ اسکي

تيپ اسکي بهرام رادان در ديزين ... بهرام رادان با انتشار عکس زير در صفحه اجتماعی خود  نوشت: يك روز فوق العاده در ديزين و قله باشكوه دماوند در پس زمينه صفحه اجتماعی...